Slide
Lịch sử hình thành

LBC (Leading Business Club) là câu lạc bộ các doanh nghiệp dẫn đầu của Việt Nam, tập họp 100 doanh nghiệp đứng đầu các ngành sản xuất và dịch vụ trên cả nước được chính thức thành lập từ 23/2/2008. Đây là một tổ chức được hình thành từ hạt nhân là chương trình xúc tiến Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao đã hoạt động tại Việt Nam từ 1997.

Hoạt động

Theo dõi sát tình hình thị trường khi Mỹ áp dụng đạo luật nông trại

21-07-2017

Theo dõi sát tình hình thị trường khi Mỹ áp dụng đạo luật nông trại

Tin tức LBC

Câu chuyện người dẫn đầu

Lý Ngọc Minh
Bùi Trân Phượng
Trần Duy Hy
Võ Quốc Thắng
Phạm Thị Việt Nga
Cao Thị Ngọc Dung
Nguyễn Thị Điền
Cổ Gia Thọ
Nguyễn Lâm Viên
Lê Quốc Phong
Huỳnh Văn Thòn
Phạm Chi Lan
Phạm Phú Ngọc Trai
Vũ Kim Hạnh
Nguyễn Thành Long