DHG Pharma: Giữ vững vị trí Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất của Forbes Việt Nam

Ngày 3/7/2017, Forbes Việt Nam công bố danh sách 40 thương hiệu công ty có giá trị nhất, với tổng giá trị của 40 thương hiệu hơn 5,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 20% so với danh sách công bố năm 2016. Đây là lần thứ hai liên tiếp Dược Hậu Giang đứng trong danh sách, với giá trị thương hiệu tương đương 60 triệu USD. Sự vinh danh này phản ánh đúng kết quả kinh doanh ấn tượng, những giá trị thiết thực mang lại cho cổ đông, đời sống được nâng cao của người lao động và nhiều giá trị thiết thực mà Dược Hậu Giang đã tạo ra cho cộng đồng và xã hội.

 

Việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2016, Dược Hậu Giang được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và tiếp tục khẳng định mục tiêu giữ vững vị thế doanh nghiệp sản xuất dược phẩm lớn nhất Việt Nam. Năm 2016 cũng là năm khởi đầu của chiến lược phát triển 05 năm giai đoạn 2016 - 2020, vì thế, việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 cũng đồng nghĩa với việc hoàn thành bước đầu kế hoạch 05 năm, tạo động lực thúc đẩy để hoàn thành chỉ tiêu của giai đoạn 4 năm tiếp theo.

 

Với những giá trị thiết thực mang lại, Dược Hậu Giang ngày càng khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành dược và tiến gần hơn với mục tiêu định hình chân dung năm 2020: “DHG là doanh nghiệp Dược nội  địa  dẫn  đầu  ngành  Công  nghiệp  Dược  Việt  Nam, nằm trong Top 10 Công ty Dược niêm yết hàng đầu Đông Nam Á với doanh thu đạt 300 triệu USD vào năm 2020. DHG sẽ trở thành biểu tượng mang tính nhân văn trong việc đóng góp cho xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống”.

 

 

 

 

Bình luận