Điện Quang tổ chức đào tạo nâng cấp tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Ngày 27/7/2017, Điện Quang tổ chức khóa đào tạo nâng cấp tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015cho CBCNV, giảng viên của khóa đào tạo là ông Roãn Thái Trung – Chuyên gia tư vấn đến từ Công ty TNHH Hoàng Gia.

Nội dung của khóa đào tạo gồm: Đào tạo nhận thức yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Rà soát thực trạng, phân tích các hạng mục cần thiết bổ sung theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Huấn luyện viết tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Đào tạo đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Ông Roãn Thái Trung – Chuyên gia tư vấn hướng dẫn CBCNV Điện Quang về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Thông qua khóa đào tạo này Điện Quang mong muốn CBCNV của Công ty hiểu và triển khai nâng cấp hệ thống tài liệu và vận hành kiểm soát chất lượng sản phẩm đúng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để đạt được kết quả cao và tránh các sai sót trong công việc.

Bình luận