Đối tác ngoại giao


Đối tác hiệp hội


ABCD MeKong

Ra  đời  từ sáng kiến  của mạng  lưới liên  kết cấp vùng ABCD Mekong (An Giang – Bến Tre – Cần Thơ – Đồng Tháp), dưới sự chỉ  đạo  của lãnh  đạo địa phương, và sự hỗ trợ của Câu  lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu (LBC) và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Mekong  Connect – CEO Forum  là  diễn  đàn  thường  niên dành  cho  doanh  nhân  và các đối tượng có mối quan tâm và lợi ích  liên quan đến ĐBSCL.

Mekong Connect – CEO Forum đầu tiên được tổ chức vào tháng 9 năm 2015